E-cigarett och snus

Psykologer och Läkare mot Tobaks informationsblad om snus och e-cigarett har uppdaterats.  E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen samt för användning på platser där rökning är förbjuden. Ännu finns dock tillförlitlig forskning som visar om den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på låmg sikt eller hur den på verkar användarens hälsa. Argumenten mot e-cigaretten riktar sig mot att e-cigaretten innehåller nikotin, vilket innebär att man behåller både nikotinberoendet och vanan, vilket kan göra det svårare att komma ifrån beroendet. Andra ser e-cigaretten som ett tänkbart hjälpmedel för att sluta röka, men varnar för att e-cigaretten inte är en säker produkt och att det inte finns någon produktkontroll. E-cigaretten befaras också kunna fungera som en tillvänjning till cigarettrökning för ungdomar. Slutligen avger e-cigaretten även en slags ånga eller ”passiv rök” och bör inte vara tillåten i rökfria miljöer.

Ladda ner

Aktuellt

  • Ungdomars drogvanor 2018

    CAN- Centralförbundet Alkohol Narkotika presenterar en undersökning om ungdomars drogvanor 2018. https://www.can.se/contentassets/e2d48881b4f54dc9aae5e6c41d90afc9/skolelevers-drogvanor-2018_webb.pdf

  • Ny tobakslag beslutad 2018-12-12.
  • Intervjuer Uppsala 2018-12-10

    Några röster om tobak från Stora Torget i Uppsala 2018-12-10https://youtu.be/jzALjwB551E

Besök våra hemsidor