Affisch och material från tobaksfria veckan

vecka47Affischer och material från tobaksfria veckan för nedladdning. I år har vi gjort två affischer, som kompletterar varandra, anslås gärna tillsammans Affischen går att använda även senare, efter v 47, eftersom det går att klippa bort textremsan. Vi distribuerar gärna så länge lagret räcker, mot portokostnad.  Affisch för utskrift v 47.

I år låter vi våra barn och ungas röster höras. I höst släpptes den fina boken HEJ DÅ TOBAK, ungdomars tankar om ett rökfritt Sverige, framtagen av Hälsoäventyret, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala, i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. I september överlämnades den också högtidligen av några ungdomar till riksdagens talman.

LUFT konferensen i Umeå avslutades med ett ballongsläpp med flera hundra ballonger med budskapet För en tobaksfri framtid och Hejdå tobak, dessutom fick alla som var kvar på sista passet ett eget exemplar av boken.

Resolutionen togs fram av konferensdeltagarna. Använd den gärna som underlag för lokala insändare och debattinlägg under vecka 47. Dagens citat till v47 kan komplettera affischen. Bladen kan användas på skolor och väntrum och kombineras med boken, Hej då tobak!

PS. Missade du LUFT konferensen hittar du alla presentationer, resolutionen och ca 20 filmade föreläsningar på hemsidan under fliken Dokumentation www.luftkonferens.nu

Beställ mer material från Yrkesföreningar mot Tobak

Bli medlem i Yrkesföreningar mot Tobak

Websändning från det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Tobacco-endgame_web Länk till sändningen från 17e november:

En ny politisk spelplan – hur påverkas det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet?

Tid: Måndagen den 17 november 2014 kl 13-16

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Program

– Välkommen. Filippa Nyberg

– Aktuella tobaksförebyggande planer. Introduktion från Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

– Vilken tobakspolitik kan vi förvänta oss under den nya mandatperioden? Inbjudna representanter från Socialdepartementet och Riksdagens socialutskott

– Vi stöder en långsiktig utfasning av rökningen i Sverige. Rapport från några organisationer

Paus med förfriskningar

– Barnarbete inom tobaksindustrin. Kattis Hellberg

E-cigaretter: hot_eller_lösning? Lovisa Högberg

– Sociala medier i opinionsbildningen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Sara Dinwiddie

Frågor om programmet till undertecknade

Mer information om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

 

 

YmT finns med på Drogfokus i Norrköping 22-23 oktober!

Besök gärna vår monter som vi delar med Riksförbundet VISIR (Vi som inte röker). Vi har fått möjlighet att komma till tals på ”Speakers Corner” under lunchuppehållet på torsdagen kl 12.45. Då är fokus Tobacco Endgame – kom och lyssna!

Vi ser att tobak är inkörsport till både alkohol och droger, så detta känns värdefullt och viktigt.

Besök Drogfokus för mer information

Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus

Folkhälsomyndigheten har utrett hur fler människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Enligt utredningen, som i dag överlämnas till regeringen, bör bland annat entréer, uteserveringar och lekplatser göras rökfria.  Läs utredningen

Att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja är ett av delmålen i den folkhälsopolitiska proposition som antogs av riksdagen 2003. Folkhälsomyndigheten fick 2012 regeringens uppdrag att utreda frågor om exponeringen för tobaksrök på platser avsedda för allmänheten, och komma med förslag på hur den kan minska.

Folkhälsomyndigheten har utrett hur vanligt förekommande passiv rökning är i olika miljöer, samt tagit hänsyn till om det är möjligt att gå undan från röken eller inte och om barn vistas där.

– Det är hög tid att göra det offentliga rummet fritt från tobaksrök. Många människor upplever obehag av tobaksrök och vissa, till exempel astmatiker, kan få andningsbesvär. Det är också rimligt att tro att begränsningar i möjligheten att röka på allmänna platser kommer att göra det mindre attraktivt att röka. Om färre människor röker kommer folkhälsan att förbättras mycket påtagligt, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Utredningen, som i dag lämnas till regeringen, mynnar ut i att följande miljöer utomhus bör göras rökfria i Sverige:
-Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och affärer
-Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
-Uteserveringar
-Lekplatser
-Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

– Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Entréer måste man passera för att kunna uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis tågperronger har begränsad yta och det kan vara svårt att gå undan när någon röker. Detsamma gäller uteserveringar, där dessutom personalen som arbetar bör ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra. Lekplatser är avsedda för barn vilket gör rökning där särskilt olämpligt, säger Johan Carlson.

Internationellt har flera länder redan tagit de steg som Folkhälsomyndigheten nu föreslår, bland dem Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland, där flera allmänna utomhusmiljöer är rökfria.

I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och fritidshem rökfria utomhusmiljöer sedan 1994. Inomhus har rökning reglerats flera gånger sedan tobakslagen trädde i kraft 1993. Senast skedde det 2005 på restauranger och andra serveringsställen.

Regeringen har nu att ta ställning till Folkhälsomyndighetens förslag, som dock kräver ytterligare juridisk analys innan de kan genomföras.

LUFT Konferensen i Umeå

Över 400 deltagare från Sverige samlades i Umeå för LUFT-konferensen 2-3 oktober 2014.  Bland föreläsarna var Nicola Roxon, Melbourne Australien, konferensens hedersgäst, f.d hälsominister och jurist som drev kampen mot tobaksindustrin, då Australien 2012 blev världens första land som införde neutrala tobakspaket. Margaretha Haglund, Tankesmedjan Tobaksfakta, talade om ”Tobaksindustrin ett stort hot mot folkhälsan” och Maria Nilsson, Umeå Universitet, om ”Viktiga lärdomar för klimatpolitiken från tobakspolitiken”.

Ladda ner Resolutionen

Läs mer från Tobaksfaktas reportagenicola

 

LUFT_2014_ballonger

Aktuellt

  • Fimpar och snus, största nedskräpare av stränder

    https://dela.dn.se/TG5vZThMaTV6V0kxcnF2aDFYU1E3Mml5TGNkUTBHZStGKzNhOXdGYjA2ZEZESEJwbEJXamFJdmhWdVVUNHBMOGE1eDNWTENlL3l2N1lPUlpROUlsL2c9PQ

  • Uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid

    En uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid i Sveriges kommuner. Power Pointfil.

  • Pristävling vid Liberalernas Riksmöte

    Lärare mot tobak hade en pristävling vid Liberalernas riksmöte i Västerås 8-10 mars 2019. Frågorna nedan besvarades av 77 personer, 43% män och 57% kvinnor. Rätt svar kursiverat i fetstil. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org