Välkomna till femte seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

Tobaccoendgame

Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak arrangerar seminariet tillsammans med

Regionala Cancercentrum i samverkan och Cancerfonden.

 

Tid: 17 november 2015 kl 10-15. Kaffe och fralla från 09.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Webbsänt seminarium: Instruktion kommer!

Hashtag:  #rökfritt2025

 

Preliminärt program

 

Kl 10-12

 • Exponeringsförbud och standardiserade, neutrala tobakspaket utan reklam Viktiga delar i WHO:s breda åtgärdsarsenal för minskad rökning och förbättrad folkhälsa.
 • Vad innebär exponeringsförbud och neutrala tobakspaket för oss i Sverige?
 • Vilka effekter kan vi förvänta oss av exponeringsförbud och neutrala tobakspaket?
 • Internationella erfarenheter.

 

Lunch – med gruppdiskussioner kring utformning av standardiserade, neutrala paket.

 

Kl 13-15

 • Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – vi välkomnar nya stödjande organisationer!
 • Vad händer i tobakspolitiken? Samtal med Lina Glans, ny politisk sakkunnig hos folkhälsoministern, och Yasmine Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott
 • Nya globala hållbara utvecklingsmål – vad betyder de för det nationella arbetet? Niclas Jacobson, Socialdepartementet
 • Integritet, ansvar och prioriteringar – etiska aspekter i det tobaksförebyggande arbetet. Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås
 • Rökavvänjning på beroendemottagning. Adam Fürbach, spec i psykiatri,

Beroendecentrum Huddinge

 • Cancerbehandling och fortsatt rökning – vad säger evidensen?

 

Dagen är kostnadsfri. Den som efter anmälan uteblir debiteras 300 kronor.

Information: ewy.thornqvist@tobaksfakta.se, lena@ymtkansli.org eller shirin.bartholdsson@rccvast.se

Anmälan: via www.tobaksfakta.se eller www.tobaccoorhealthsweden.org

Aktuellt

 • Fimpar och snus, största nedskräpare av stränder

  https://dela.dn.se/TG5vZThMaTV6V0kxcnF2aDFYU1E3Mml5TGNkUTBHZStGKzNhOXdGYjA2ZEZESEJwbEJXamFJdmhWdVVUNHBMOGE1eDNWTENlL3l2N1lPUlpROUlsL2c9PQ

 • Uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid

  En uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid i Sveriges kommuner. Power Pointfil.

 • Pristävling vid Liberalernas Riksmöte

  Lärare mot tobak hade en pristävling vid Liberalernas riksmöte i Västerås 8-10 mars 2019. Frågorna nedan besvarades av 77 personer, 43% män och 57% kvinnor. Rätt svar kursiverat i fetstil. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org