Tobak och lärarfackens kassor.

Lärare mot Tobak har frågat Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon och Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande Sara Svanlund om förbunden har placeringar i tobaksindustrin. Båda meddelar att så inte är fallet.
Eva Ahlberg, Skolledarna, meddelar att deras placeringar finns i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA), samma som Lärarnas Riksförbund har.

84% stödjer Tobacco Endgam vid Centerpartiets kommundagar

Lärare mot Tobak genomförde en enkät vid Centerpartiets kommundagar 3-4 februari i Göteborg. Resultaten nedan beräknas på de som kunnat svara ja eller nej på frågan.

1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal? 82%

2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker
under skoltid? 63%
3. Stödjer ditt landsting Tobacco Endgame? 82%
4. Stödjer din kommun Tobacco Endgame? 49%
5. Stödjer du Tobacco Endgame? 84%

Efter dragning utsågs följande vinnare av biocheckar:
Erik Aranda, Sundbyberg
Adam Slottner, Kristinehamn
Jan Nilsson, Göteborg

Tack alla som deltog!

Aktuellt

  • Fimpar och snus, största nedskräpare av stränder

    https://dela.dn.se/TG5vZThMaTV6V0kxcnF2aDFYU1E3Mml5TGNkUTBHZStGKzNhOXdGYjA2ZEZESEJwbEJXamFJdmhWdVVUNHBMOGE1eDNWTENlL3l2N1lPUlpROUlsL2c9PQ

  • Uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid

    En uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid i Sveriges kommuner. Power Pointfil.

  • Pristävling vid Liberalernas Riksmöte

    Lärare mot tobak hade en pristävling vid Liberalernas riksmöte i Västerås 8-10 mars 2019. Frågorna nedan besvarades av 77 personer, 43% män och 57% kvinnor. Rätt svar kursiverat i fetstil. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org