Tobak och lärarfackens kassor.

Lärare mot Tobak har frågat Lärarförbundets kanslichef Sixten Frixon och Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande Sara Svanlund om förbunden har placeringar i tobaksindustrin. Båda meddelar att så inte är fallet.
Eva Ahlberg, Skolledarna, meddelar att deras placeringar finns i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA), samma som Lärarnas Riksförbund har.

84% stödjer Tobacco Endgam vid Centerpartiets kommundagar

Lärare mot Tobak genomförde en enkät vid Centerpartiets kommundagar 3-4 februari i Göteborg. Resultaten nedan beräknas på de som kunnat svara ja eller nej på frågan.

1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal? 82%

2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker
under skoltid? 63%
3. Stödjer ditt landsting Tobacco Endgame? 82%
4. Stödjer din kommun Tobacco Endgame? 49%
5. Stödjer du Tobacco Endgame? 84%

Efter dragning utsågs följande vinnare av biocheckar:
Erik Aranda, Sundbyberg
Adam Slottner, Kristinehamn
Jan Nilsson, Göteborg

Tack alla som deltog!

Aktuellt

  • Ungdomars drogvanor 2018

    CAN- Centralförbundet Alkohol Narkotika presenterar en undersökning om ungdomars drogvanor 2018. https://www.can.se/contentassets/e2d48881b4f54dc9aae5e6c41d90afc9/skolelevers-drogvanor-2018_webb.pdf

  • Ny tobakslag beslutad 2018-12-12.
  • Intervjuer Uppsala 2018-12-10

    Några röster om tobak från Stora Torget i Uppsala 2018-12-10https://youtu.be/jzALjwB551E

Besök våra hemsidor