Filmer från Non Smoking Generation

Stockholm 20 mars 2017

Pressmeddelande
Hyper Island gör film tillsammans med A Non Smoking Generation – SKAM style

https://youtu.be/iwunJ780Fws

https://youtu.be/adsLKUe6tpA

 

A Non Smoking Generation arbetar för att fler unga ska välja ett tobaksfritt liv och andelen rökare minskar stadigt även om det går långsamt. Rökning är fortfarande starkt normbildande och smittsamt. Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka och 9 av 10 gör det för att kompisarna gör det. 8 av tio för att passa in.

Detta vill A Non Smoking Generation uppmärksamma och tillsammans med Hyper Island har de skapat en serie filmer som belyser situationer där vi idag tar för givet att unga ska använda tobak.

Användandet av tobak minskar i Sverige, men fortfarande väljer alldeles för många ungdomar att börja röka eller snusa. Närmare var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet brukar tobak. I samarbetet med Hyper Island vill A Non Smoking Generation lyfta fram de ungdomar som väljer att inte bruka tobak och göra dem till starka förebilder.

– Vi vet att normer går att förändra, men det tar tid och kräver både kunskapsspridning och normbildande informationsinsatser. Vi ser tydliga resultat av vårt arbete men vi skulle behöva nå ut till både fler ungdomar och deras föräldrar. I dag är det färre än hälften av alla elever som får ingående information om tobak i skolan, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Se hela filmerna först här:
https://youtu.be/iwunJ780Fws
https://youtu.be/adsLKUe6tpA
För mer information:
Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, 0733-393 644

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Aktuellt

  • Fimpar och snus, största nedskräpare av stränder

    https://dela.dn.se/TG5vZThMaTV6V0kxcnF2aDFYU1E3Mml5TGNkUTBHZStGKzNhOXdGYjA2ZEZESEJwbEJXamFJdmhWdVVUNHBMOGE1eDNWTENlL3l2N1lPUlpROUlsL2c9PQ

  • Uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid

    En uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid i Sveriges kommuner. Power Pointfil.

  • Pristävling vid Liberalernas Riksmöte

    Lärare mot tobak hade en pristävling vid Liberalernas riksmöte i Västerås 8-10 mars 2019. Frågorna nedan besvarades av 77 personer, 43% män och 57% kvinnor. Rätt svar kursiverat i fetstil. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org