World Conference Tobacco or Health

Hej!
Jag har deltagit i World Conference Tobacco or Health (WCTOH) i Kapstaden Sydafrika 7-9 mars 2018. Jag sökte och fick ett stipendium från Atlaskonferens (EU) för att kunna åka till den 17:e världskonferensen.

Årets konferens handlade om arbetet för en tobaksfri framtid. Omkring 2000 delegater från hela världen – bland annat från svenska Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer, bl.a. yrkesföreningen Lärare mot Tobak där jag är styrelseledamot  – samlades under tre dagar i Kapstaden, Sydafrika. Över 125 länder var representerade och temat för konferensen är Uniting the World for a Tobacco Free Generation.

World Conference Tobacco or Health

World Conference on Tobacco or Health arrangeras vart tredje år och är en mötesplats för forskare, beslutsfattare, frivilligorganisationer och yrkesgrupper som är engagerade i arbetet för att minska tobaksbruket och begränsa tobaksindustrins framfart.

Detta var första gången som världskonferensen arrangeras på den afrikanska kontinenten. En hörnsten för konferensen är den internationella tobakskonventionen som nu har ratificerats av 181 länder och som innehåller evidensbaserade åtgärder för att minska tobakskonsumtionen.

Lite av mina intryck:

 • 7 miljoner dör årligen I världen pga av tobaksrelaterade sjukdomar. (12000 i Sverige)
 • Tobaksindustrin är problemet.
 • Floris Italianer från storbanken ABN AMRO Nederländerna, berättade att de inte längre investerar några pengar i tobaksindustrin. Han menar att detta är vägen framåt och frågar: Vill du vara den som är först? Han säger att det finns ingen bankman, som han pratat med, som svarar ja på frågan ”Vill du att dina barn och barnbarn ska använda tobak?”. Han uppmanar andra bank att göra likadant och att våga vara tydliga med vad ens företag står för.
 • Dr Brownyn King Australien berättade i sitt föredrag ”Money Talks” om hur hon jobbar för att påverka banker och fansinstitut att inte investera i tobaksbolag.
 • (Inom parentes kan sägas att ordförande för Lärare mot Tobak, Ingrid Talu, har gjort ett stort lobbyarbete som lett till att 4:e AP-fonden sålt av alla aktier i tobaksindustrin.  Arbetet pågår för att påverka även de andra AP-fonderna).
 • Norge har helt nyligen vunnit en kamp mot Swedish Match när det gäller exponeringsförbud, dvs att snus inte får marknadsföras i färggranna snusdosor eller vara smaksatta. Smaker används ofta för att locka ungdomar och kvinnor att börja snusa. Sverige däremot, har sagt nej till exponeringsförbud. Swedish Match är alltför starka här.
 • Finland jobbar mot projektet Tobacco Endgame 2030, vilket innebär att landet har som mål att max 5 % av befolkningen ska använda tobak år 2030. Finland var först i världen med att införa varningar på cigarrettaskar, 1986.
 • USA – Flera delstater och några städer har valt att höja inköpsåldern till 21 år. De vet att det är sällsynt att någon börjar använda tobak efter 21 år.

/Lisbeth Nilsson, lärare på Handels- och administrationsprogrammet

Konferensens president, den första kvinnliga.

Doktor Brownyn King Australien i svart. Ingrid Talu, ordförande i Lärare mot Tobak.
Prinsessan Dina av Jordanien i svart/rosa.
Mie Henriksson och Lisbeth Nilsson Lärare mot Tobak.

 

Intervju Ystads Allehanda 20 mars 2018

 

 

 

Regeringens tobaksproposition 2017/18:156

Under flera år har Lärare mot tobak besökt de politiska partiernas kommun och landstingsdagar.
När det gäller C, L och KD märker man ett tydligt glapp mellan lokalpolitikers och medlemmars attityd till tobaksreklam på säljstället. Majoriteten av kommunpolitiker och medlemmar ser detta som en mycket viktig åtgärd för att skydda barn och unga. Om man  vill visa omsorg om skolans arbetsmiljö behöves  en lagstiftning som stödjer en rökfri-tobaksfri skolmiljö.. Licensiering av tobaksförsäljningen är även  viktig för att åldersgränsen respekteras för inköp av tobak.
Skolan lyfts fram av flera partier i valrörelsen. Flera åtgärder är viktiga för en bra arbetsmiljö i skolan. Därför behövs  ansvarsfull kunniga politiker som sätter  ner foten för att begränsa tobaksindustrins marknadsföring. Tobak är inte vilken vara som helst därför undertecknade riksdagen 2005 WHOs Tobakskonvention vars syfte det är att minska allt tobaksbruk.
Vi är vana att undervisa så behövs en kurs om Tobakskonventionen och fram för allt paragraf 5:3 så ställer vi gärna upp .
5:3  ”När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.”

 

Propositionen
https://data.riksdagen.se/fil/002CE9FE-3596-478E-9A65-FE596FC7C978

Motion av Christina Östberg m.fl. (SD)
https://data.riksdagen.se/fil/A1B9E661-B973-45B6-9CEF-6C302CA892D2

Motion av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C)
https://data.riksdagen.se/fil/76266F98-49E9-4017-925E-620F4D7C099E

Motion av Bengt Eliasson m.fl. (L)
https://data.riksdagen.se/fil/C52D5A9A-D327-4660-A7F5-B6D9954F729E

Motion av Karin Rågsjö m.fl. (V)
https://data.riksdagen.se/fil/E5C32AF0-A7E6-4639-9994-76DCC4077E8D

Motion av Emma Henriksson m.fl. (KD)
https://data.riksdagen.se/fil/9AE08F0E-0822-4FCF-B105-3F2FEFBB0043

Aktuellt

 • Fimpar och snus, största nedskräpare av stränder

  https://dela.dn.se/TG5vZThMaTV6V0kxcnF2aDFYU1E3Mml5TGNkUTBHZStGKzNhOXdGYjA2ZEZESEJwbEJXamFJdmhWdVVUNHBMOGE1eDNWTENlL3l2N1lPUlpROUlsL2c9PQ

 • Uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid

  En uppföljande undersökning om tobaksfri/rökfri arbetstid/skoltid i Sveriges kommuner. Power Pointfil.

 • Pristävling vid Liberalernas Riksmöte

  Lärare mot tobak hade en pristävling vid Liberalernas riksmöte i Västerås 8-10 mars 2019. Frågorna nedan besvarades av 77 personer, 43% män och 57% kvinnor. Rätt svar kursiverat i fetstil. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org