Aktuellt

  • Rapport om tobak i media 2020.

    Intressant rapport från Non Smoking Generation om hur tobak presenteras i media undet 2020.

  • Neutrala tobakspaket i Australien

    Dr Bronwyn King berättar om neutrala tobakspaket i Australien och hur det bidragit till att minska tobaksanvändningen.

  • Betänkandet SOU 2020:45 Remissvar ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten”.

    Läs remissvaret från Lärare mot Tobaks remissvar på betänkandet SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten.

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org