Vårt mål: Ett tobaksfritt Sverige

Vi på Lärare mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

 

Våra gemensamma mål:
– påverka genom kunskap
– skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan
– stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete
– utveckla information, utbildningar och material
– delta i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken lokalt och globalt.

Dessa aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan organisationerna och andra. Tillsammans har vi ansvar för utgivningen av nyhetsbrevet Tobak eller Hälsa.

Aktuellt

  • Neutrala tobakspaket i Australien

    Dr Bronwyn King berättar om neutrala tobakspaket i Australien och hur det bidragit till att minska tobaksanvändningen.

  • Betänkandet SOU 2020:45 Remissvar ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten”.

    Läs remissvaret från Lärare mot Tobaks remissvar på betänkandet SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten.

  • Tobaken skapar hälsoklyfter

    Bra artikel i Dagens Arena av Elin Ylvasdotter om de hälsoklyfter som tobaken skapar.

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org