Enkät till kandidater EU-parlamentet.

Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Om du som kandidat inte fått enkäten maila bjorn.sundin@blixtmail.se

 1. Sveriges riksdag undertecknade 2005 Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, Tobakskonvention. Känner du till den?
 2. Artikel 5:3 i konventionen betonar vikten av att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin. Känner du till den?
 3. Har du i egenskap av din position blivit kontaktad av någon representant från tobaksindustrin?
 4. Om ja, hur gick det till?
 5. Tycker du att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin- tobak i sociala medier?
 6. Ett antal EU-länder (Nederländerna, Tyskland och Belgien) har förbjudit försäljning av nikotinpåsar (vitt snus). Anser du att det bör hanteras och regleras på samma sätt i hela EU?
 7. Om inte, varför?
 8. Vill du ha information från Yrkesföreningar mot Tobak?

Svarat hittills:

Tidstämpel Namn: Parti:
2024-03-12 18.03.49 Dick Erixon Sverigedemokraterna
2024-03-13 18.03.49 Angelica Lundberg Sverigedemokraterna
2024-03-14 18.03.49 Emma Blomdahl Wahlberg Centerpartiet
2024-03-15 18.03.49 Eva Edwardsson Liberalerna
2024-03-16 18.03.49 Tobias Björk Moderaterna
2024-03-17 18.03.49 Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet
2024-03-18 18.03.49 Beatrice Timgren Sverigedemokraterna
2024-03-19 18.03.49 Svante Linusson Centerpartiet
2024-03-20 18.03.49 Erik Weiman Moderaterna
2024-03-21 18.03.49 Isabella Lövin Miljöpartiet
2024-03-22 18.03.49 Pär Holmgren Miljöpartiet
2024-04-05 11.05.53 Lisa Nåbo Socialdemokraterna
2024-04-05 16.49.41 Alice Bah Kuhnke Miljöpartiet
2024-04-08 09.15.38 Johan Danielsson Socialdemokraterna
2024-04-08 10.22.48 Roger Haddad Liberalerna
2024-04-08 11.01.27 Sofie Eriksson Socialdemokraterna
2024-04-08 12.24.24 Mursal Isa Miljöpartiet
2024-04-09 15.08.50 Ilan De Basso Socialdemokraterna
2024-04-10 18.44.44 Aida Badeli Miljöpartiet
2024-04-13 11.27.46 Jakob Olofsgård Liberalerna
2024-04-13 14.58.14 Sarkis Khatchadourian Socialdemokraterna
2024-04-14 16.36.49 Heléne Fritzon Socialdemokraterna
2024-04-16 14.48.01 Evin Incir Socialdemokraterna
2024-04-17 09.37.01 Ella Bohlin Kristdemokraterna
2024-04-17 11.10.45 Isak Utsi Socialdemokraterna

Aktuellt

 • Nya mål för Tobacco Endgame

  https://www.lararemottobak.se/wp-content/uploads/2024/05/Brev-7-nya-mal_klar.pdf

 • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

  Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 Läs vidare

 • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

  Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org