84% stödjer Tobacco Endgam vid Centerpartiets kommundagar

Lärare mot Tobak genomförde en enkät vid Centerpartiets kommundagar 3-4 februari i Göteborg. Resultaten nedan beräknas på de som kunnat svara ja eller nej på frågan.

1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal? 82%

2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker
under skoltid? 63%
3. Stödjer ditt landsting Tobacco Endgame? 82%
4. Stödjer din kommun Tobacco Endgame? 49%
5. Stödjer du Tobacco Endgame? 84%

Efter dragning utsågs följande vinnare av biocheckar:
Erik Aranda, Sundbyberg
Adam Slottner, Kristinehamn
Jan Nilsson, Göteborg

Tack alla som deltog!

Aktuellt

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org