84% stödjer Tobacco Endgam vid Centerpartiets kommundagar

Lärare mot Tobak genomförde en enkät vid Centerpartiets kommundagar 3-4 februari i Göteborg. Resultaten nedan beräknas på de som kunnat svara ja eller nej på frågan.

1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal? 82%

2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker
under skoltid? 63%
3. Stödjer ditt landsting Tobacco Endgame? 82%
4. Stödjer din kommun Tobacco Endgame? 49%
5. Stödjer du Tobacco Endgame? 84%

Efter dragning utsågs följande vinnare av biocheckar:
Erik Aranda, Sundbyberg
Adam Slottner, Kristinehamn
Jan Nilsson, Göteborg

Tack alla som deltog!

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org