Amerikansk auktoritet inom tobaksområdet kommer till Sverige

 Pratar om fimpar, filterbedrägeriet och tobaksindustrins metoder.
Thomas E. Novotny är en amerikansk debattör och en auktoritet när det gäller tobakens miljöpåverkan och tobaksprevention. Han var president Clintons chefsförhandlare för tobakskonventionen (FCTC). I början av november besöker han Sverige för att träffa politiker och beslutsfattare på nationell och lokal nivå, samt representanter för miljöorganisationer. Han kommer också att hålla ett seminarium i Uppsala för skolpersonal och andra som är intresserade av tobaksprevention. Där kommer han att prata om:
Fimpar – en stor miljöfråga
Det blir alltmer känt att fimpar är en stor miljöbov som förorenar både mark och vatten. Novotny kommer att prata om hur vi kan öka medvetenheten om det och jobba för att minska den miljöpåverkan.
Filterbedrägeriet
Att det finns filter på cigaretter kan göra att rökare tror att många farliga ämnen filtreras bort. Det stämmer inte. Är det dags att ta bort filtren från cigaretterna, precis som light-cigaretter togs bort från marknaden för att de ingav falsk trygghet?
Fler tobaksfria miljöer
Novotny pratar om hur man kan skapa fler tobaksfria miljöer och lyfter under seminariet bland annat att om hur USA och Canada har infört tobaksfria campus på många håll och vilken betydelse det kan ha för att minska tobaksanvändningen.
Tobaksindustrins metoder
Tobaksindustrin försöker hela tiden hitta vägar för att nå ut med sina produkter, till exempel samarbetar de med olika samhällsorganisationer för att visa att de tar ansvar. Novotny kommer att problematisera dessa metoder.
Senaste nytt om E-cigaretter
Det händer mycket när det gäller e-cigaretter just nu. Novotny kommer att ge den senaste informationen om de negativa effekterna .
Tid för seminariet: onsdagen den 6 november mellan 16 och 18 ( fika 16 – 16.30)
Inbjudna: Alla som är intresserade av tobaksprevention är välkomna!
Plats: Missionskyrkan, Tovensalen, i Uppsala
Arrangör: Lärare mot tobak i samarbete med Yrkesföreningar mot Tobak, och Tobaksfakta Anmälan: info@ymtkansli.org

Aktuellt

  • Nya mål för Tobacco Endgame

    https://www.lararemottobak.se/wp-content/uploads/2024/05/Brev-7-nya-mal_klar.pdf

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 Läs vidare

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org