Årsmöte

2024-02-20

 

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

 

Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

 

Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

Anmäl om du vill delta digitalt.

 

Dagordning

 1. Öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Årsredovisning.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
 11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
 12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Föreningens aktiviteter 2024.
 16. Övriga frågor.

 

Välkomna!

 

 

Ingrid Talu

Ordf.

Aktuellt

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org