Enkät till kandidater EU-parlamentet.

Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 från respektive parti.

 1. Sveriges riksdag undertecknade 2005 Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, Tobakskonvention. Känner du till den?
 2. Artikel 5:3 i konventionen betonar vikten av att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin. Känner du till den?
 3. Har du i egenskap av din position blivit kontaktad av någon representant från tobaksindustrin?
 4. Om ja, hur gick det till?
 5. Tycker du att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin- tobak i sociala medier?
 6. Ett antal EU-länder (Nederländerna, Tyskland och Belgien) har förbjudit försäljning av nikotinpåsar (vitt snus). Anser du att det bör hanteras och regleras på samma sätt i hela EU?
 7. Om inte, varför?
 8. Vill du ha information från Yrkesföreningar mot Tobak?

  Läs svaren nedan.

  Centerpartiet     Kristdemokraterna      Miljöpartiet     Moderaterna

  Liberalerna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet

Aktuellt

 • Nya mål för Tobacco Endgame

  https://www.lararemottobak.se/wp-content/uploads/2024/05/Brev-7-nya-mal_klar.pdf

 • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

  Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 Läs vidare

 • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

  Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org