Kommunens tobakspolicy viktigt stöd för skolan

Enkät

Lärare  mot Tobak är ett nätverk av skolpersonal som arbetar för att skolan skall vara en drogfri/tobaksfri arbetsmiljö för både elever och vuxna. Under många år har vi arbetat för rökfri/tobaksfri arbetstid i kommunerna och i dag har 205 av landets 290 kommuner infört rökfri arbetstid för personalen. 17 kommuner har även tagit med snuset  och beslutat om tobaksfri arbetstid. Fler och fler inför rök/tobaksfri skoltid för eleverna. WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att rökfria miljöer – som skolan – hålls fria även från e-cigaretter.

Kommunens policydokument har stor betydelse om vi skall lyckas med vårt arbete i skolan. Vi är mycket tacksamma för svar på vår enkät nedan före den 27 mars.

För frågor om enkäten, kontakta info@ymtkansli.org

Resultaten kommer att sammanställas och presenteras på vår hemsida www.lararemottobak.se under sommaren.

Mer information:

-om rök/tobaksfri arbetstid

-om rök/tobaksfri skoltid

-om e-cigaretter

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org