Kommunens tobakspolicy viktigt stöd för skolan

Enkät

Lärare  mot Tobak är ett nätverk av skolpersonal som arbetar för att skolan skall vara en drogfri/tobaksfri arbetsmiljö för både elever och vuxna. Under många år har vi arbetat för rökfri/tobaksfri arbetstid i kommunerna och i dag har 205 av landets 290 kommuner infört rökfri arbetstid för personalen. 17 kommuner har även tagit med snuset  och beslutat om tobaksfri arbetstid. Fler och fler inför rök/tobaksfri skoltid för eleverna. WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att rökfria miljöer – som skolan – hålls fria även från e-cigaretter.

Kommunens policydokument har stor betydelse om vi skall lyckas med vårt arbete i skolan. Vi är mycket tacksamma för svar på vår enkät nedan före den 27 mars.

För frågor om enkäten, kontakta info@ymtkansli.org

Resultaten kommer att sammanställas och presenteras på vår hemsida www.lararemottobak.se under sommaren.

Mer information:

-om rök/tobaksfri arbetstid

-om rök/tobaksfri skoltid

-om e-cigaretter

Aktuellt

  • Nya mål för Tobacco Endgame

    https://www.lararemottobak.se/wp-content/uploads/2024/05/Brev-7-nya-mal_klar.pdf

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 Läs vidare

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org