Filmer från Non Smoking Generation

Stockholm 20 mars 2017

Pressmeddelande
Hyper Island gör film tillsammans med A Non Smoking Generation – SKAM style

https://youtu.be/iwunJ780Fws

https://youtu.be/adsLKUe6tpA

 

A Non Smoking Generation arbetar för att fler unga ska välja ett tobaksfritt liv och andelen rökare minskar stadigt även om det går långsamt. Rökning är fortfarande starkt normbildande och smittsamt. Varje dag börjar ca 45 ungdomar att röka och 9 av 10 gör det för att kompisarna gör det. 8 av tio för att passa in.

Detta vill A Non Smoking Generation uppmärksamma och tillsammans med Hyper Island har de skapat en serie filmer som belyser situationer där vi idag tar för givet att unga ska använda tobak.

Användandet av tobak minskar i Sverige, men fortfarande väljer alldeles för många ungdomar att börja röka eller snusa. Närmare var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet brukar tobak. I samarbetet med Hyper Island vill A Non Smoking Generation lyfta fram de ungdomar som väljer att inte bruka tobak och göra dem till starka förebilder.

– Vi vet att normer går att förändra, men det tar tid och kräver både kunskapsspridning och normbildande informationsinsatser. Vi ser tydliga resultat av vårt arbete men vi skulle behöva nå ut till både fler ungdomar och deras föräldrar. I dag är det färre än hälften av alla elever som får ingående information om tobak i skolan, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Se hela filmerna först här:
https://youtu.be/iwunJ780Fws
https://youtu.be/adsLKUe6tpA
För mer information:
Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, 0733-393 644

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org