Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus

Folkhälsomyndigheten har utrett hur fler människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Enligt utredningen, som i dag överlämnas till regeringen, bör bland annat entréer, uteserveringar och lekplatser göras rökfria.  Läs utredningen

Att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning mot sin vilja är ett av delmålen i den folkhälsopolitiska proposition som antogs av riksdagen 2003. Folkhälsomyndigheten fick 2012 regeringens uppdrag att utreda frågor om exponeringen för tobaksrök på platser avsedda för allmänheten, och komma med förslag på hur den kan minska.

Folkhälsomyndigheten har utrett hur vanligt förekommande passiv rökning är i olika miljöer, samt tagit hänsyn till om det är möjligt att gå undan från röken eller inte och om barn vistas där.

– Det är hög tid att göra det offentliga rummet fritt från tobaksrök. Många människor upplever obehag av tobaksrök och vissa, till exempel astmatiker, kan få andningsbesvär. Det är också rimligt att tro att begränsningar i möjligheten att röka på allmänna platser kommer att göra det mindre attraktivt att röka. Om färre människor röker kommer folkhälsan att förbättras mycket påtagligt, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Utredningen, som i dag lämnas till regeringen, mynnar ut i att följande miljöer utomhus bör göras rökfria i Sverige:
-Entréer till byggnader som allmänheten har tillträde till, exempelvis vårdcentraler, sjukhus och affärer
-Platser där allmänheten väntar på kollektivtrafik
-Uteserveringar
-Lekplatser
-Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträde till.

– Allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Entréer måste man passera för att kunna uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis tågperronger har begränsad yta och det kan vara svårt att gå undan när någon röker. Detsamma gäller uteserveringar, där dessutom personalen som arbetar bör ha samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra. Lekplatser är avsedda för barn vilket gör rökning där särskilt olämpligt, säger Johan Carlson.

Internationellt har flera länder redan tagit de steg som Folkhälsomyndigheten nu föreslår, bland dem Kanada, USA, Polen, Lettland, Norge och Finland, där flera allmänna utomhusmiljöer är rökfria.

I Sverige är skolgårdar och motsvarande områden vid förskolor och fritidshem rökfria utomhusmiljöer sedan 1994. Inomhus har rökning reglerats flera gånger sedan tobakslagen trädde i kraft 1993. Senast skedde det 2005 på restauranger och andra serveringsställen.

Regeringen har nu att ta ställning till Folkhälsomyndighetens förslag, som dock kräver ytterligare juridisk analys innan de kan genomföras.

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org