Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Tid:​Torsdagen den 16 februari 2017 kl 17.00
Plats: ​Yrkesföreningar mot Tobaks kansli, c/o Svenska Läkaresällskapet,
​Klara Östra Kyrkogata 10.

Vi bjuder på middag efter årsmötet. Anmälan senast den 9 februari till marianne@ymtkansli.org

Dagordning

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 2 Val av två justeringsmän.

§ 3 Frågan om mötets behöriga utlysande.

§ 4 Verksamhetsberättelse.

§ 5 Kassarapport.

§ 6 Revisionsberättelse.

§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.

§ 9 Val av revisorer och suppleanter.

§ 10 Val av valberedning.

§11 Föreningens aktiviteter 2017.

§ 12 Övriga frågor.

Välkomna!

Ingrid Talu
Ordf.

Aktuellt

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org