Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Tid:​Torsdagen den 16 februari 2017 kl 17.00
Plats: ​Yrkesföreningar mot Tobaks kansli, c/o Svenska Läkaresällskapet,
​Klara Östra Kyrkogata 10.

Vi bjuder på middag efter årsmötet. Anmälan senast den 9 februari till marianne@ymtkansli.org

Dagordning

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 2 Val av två justeringsmän.

§ 3 Frågan om mötets behöriga utlysande.

§ 4 Verksamhetsberättelse.

§ 5 Kassarapport.

§ 6 Revisionsberättelse.

§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.

§ 9 Val av revisorer och suppleanter.

§ 10 Val av valberedning.

§11 Föreningens aktiviteter 2017.

§ 12 Övriga frågor.

Välkomna!

Ingrid Talu
Ordf.

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org