Enkät till kandidater EU-parlamentet.

Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 från respektive parti.

 1. Sveriges riksdag undertecknade 2005 Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, Tobakskonvention. Känner du till den?
 2. Artikel 5:3 i konventionen betonar vikten av att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin. Känner du till den?
 3. Har du i egenskap av din position blivit kontaktad av någon representant från tobaksindustrin?
 4. Om ja, hur gick det till?
 5. Tycker du att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin- tobak i sociala medier?
 6. Ett antal EU-länder (Nederländerna, Tyskland och Belgien) har förbjudit försäljning av nikotinpåsar (vitt snus). Anser du att det bör hanteras och regleras på samma sätt i hela EU?
 7. Om inte, varför?
 8. Vill du ha information från Yrkesföreningar mot Tobak?

  Läs svaren nedan.

  Centerpartiet     Kristdemokraterna      Miljöpartiet     Moderaterna

  Liberalerna Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet

Enkät till kandidater EU-parlamentet.

Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Om du som kandidat inte fått enkäten maila bjorn.sundin@blixtmail.se

 1. Sveriges riksdag undertecknade 2005 Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, Tobakskonvention. Känner du till den?
 2. Artikel 5:3 i konventionen betonar vikten av att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin. Känner du till den?
 3. Har du i egenskap av din position blivit kontaktad av någon representant från tobaksindustrin?
 4. Om ja, hur gick det till?
 5. Tycker du att EU ska verka för att få bort reklam för nikotin- tobak i sociala medier?
 6. Ett antal EU-länder (Nederländerna, Tyskland och Belgien) har förbjudit försäljning av nikotinpåsar (vitt snus). Anser du att det bör hanteras och regleras på samma sätt i hela EU?
 7. Om inte, varför?
 8. Vill du ha information från Yrkesföreningar mot Tobak?

Svarat hittills:

Tidstämpel Namn: Parti:
2024-03-12 18.03.49 Dick Erixon Sverigedemokraterna
2024-03-13 18.03.49 Angelica Lundberg Sverigedemokraterna
2024-03-14 18.03.49 Emma Blomdahl Wahlberg Centerpartiet
2024-03-15 18.03.49 Eva Edwardsson Liberalerna
2024-03-16 18.03.49 Tobias Björk Moderaterna
2024-03-17 18.03.49 Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet
2024-03-18 18.03.49 Beatrice Timgren Sverigedemokraterna
2024-03-19 18.03.49 Svante Linusson Centerpartiet
2024-03-20 18.03.49 Erik Weiman Moderaterna
2024-03-21 18.03.49 Isabella Lövin Miljöpartiet
2024-03-22 18.03.49 Pär Holmgren Miljöpartiet
2024-04-05 11.05.53 Lisa Nåbo Socialdemokraterna
2024-04-05 16.49.41 Alice Bah Kuhnke Miljöpartiet
2024-04-08 09.15.38 Johan Danielsson Socialdemokraterna
2024-04-08 10.22.48 Roger Haddad Liberalerna
2024-04-08 11.01.27 Sofie Eriksson Socialdemokraterna
2024-04-08 12.24.24 Mursal Isa Miljöpartiet
2024-04-09 15.08.50 Ilan De Basso Socialdemokraterna
2024-04-10 18.44.44 Aida Badeli Miljöpartiet
2024-04-13 11.27.46 Jakob Olofsgård Liberalerna
2024-04-13 14.58.14 Sarkis Khatchadourian Socialdemokraterna
2024-04-14 16.36.49 Heléne Fritzon Socialdemokraterna
2024-04-16 14.48.01 Evin Incir Socialdemokraterna
2024-04-17 09.37.01 Ella Bohlin Kristdemokraterna
2024-04-17 11.10.45 Isak Utsi Socialdemokraterna

Årsmöte

2024-02-20

 

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

 

Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

 

Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

Anmäl om du vill delta digitalt.

 

Dagordning

 1. Öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Årsredovisning.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
 11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
 12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Föreningens aktiviteter 2024.
 16. Övriga frågor.

 

Välkomna!

 

 

Ingrid Talu

Ordf.

Lärare mot Tobak – attitydenkät.

Lärare mot Tobak har under en följd av år besökt mässor och de politiska partiernas partidagar i syfte att påverka i i frågor om tobak och nikotin samt att fånga upp opinionen i i olika grupper.

Undersökningarna redovisades vid konferensen för European Network for Smoking Prevention i Florens i oktober.

Frågorna var:

 1. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha smaktillsatser i snus och e-cigaretter?
 2. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha tobaksreklam i livsmedelsaffärernas kassor?
 3. Snus klassas som livsmedel enligt Livsmedelslagen. Vad tycker du om det?
 4. Tycker du att det ska införas en lag om tobaks- och nikotinfri skoltid?
 5. Huruvida den svarande röker eller snusar.

I presentationen i länken redovisas resultat från partierna Centern (alla frågor var inte med), Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten jämfördes med Bokmässan 2023 resp 2022 där det attityderna hos män – kvinnor resp nikotinister – icke nikotinister jämfördes.

Slutsatser:

I alla grupper finns en majoritet för en mer restriktiv tobakspolitik.

I Liberalerna och Centren är majoriteten för en mer restriktiv tobakspolitik men inte lika stor andel som i övriga grupper.

Nikotinisterna är för en mer restriktiv tobakspolitik i de flesta ställda frågorna.

Kvinnor är mer för en restriktiv tobakspolitik än män.

Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten hos fler partier och följa upp förändringar i attityder över tid.

Björn Sundin

Lärare mot Tobak

Resultat av enkät.

Här är resultatet av enkäten vid Miljöpartiets kongress i Örebro 2023-11-17–19. 237 svar.

 

Margaretha Haglund Award.

Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan ( med på bild).

Aktuellt

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org