Årsmöte

2024-02-20

 

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

 

Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

 

Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

Anmäl om du vill delta digitalt.

 

Dagordning

 1. Öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 5. Verksamhetsberättelse.
 6. Årsredovisning.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
 11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
 12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Föreningens aktiviteter 2024.
 16. Övriga frågor.

 

Välkomna!

 

 

Ingrid Talu

Ordf.

Lärare mot Tobak – attitydenkät.

Lärare mot Tobak har under en följd av år besökt mässor och de politiska partiernas partidagar i syfte att påverka i i frågor om tobak och nikotin samt att fånga upp opinionen i i olika grupper.

Undersökningarna redovisades vid konferensen för European Network for Smoking Prevention i Florens i oktober.

Frågorna var:

 1. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha smaktillsatser i snus och e-cigaretter?
 2. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha tobaksreklam i livsmedelsaffärernas kassor?
 3. Snus klassas som livsmedel enligt Livsmedelslagen. Vad tycker du om det?
 4. Tycker du att det ska införas en lag om tobaks- och nikotinfri skoltid?
 5. Huruvida den svarande röker eller snusar.

I presentationen i länken redovisas resultat från partierna Centern (alla frågor var inte med), Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten jämfördes med Bokmässan 2023 resp 2022 där det attityderna hos män – kvinnor resp nikotinister – icke nikotinister jämfördes.

Slutsatser:

I alla grupper finns en majoritet för en mer restriktiv tobakspolitik.

I Liberalerna och Centren är majoriteten för en mer restriktiv tobakspolitik men inte lika stor andel som i övriga grupper.

Nikotinisterna är för en mer restriktiv tobakspolitik i de flesta ställda frågorna.

Kvinnor är mer för en restriktiv tobakspolitik än män.

Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten hos fler partier och följa upp förändringar i attityder över tid.

Björn Sundin

Lärare mot Tobak

Resultat av enkät.

Här är resultatet av enkäten vid Miljöpartiets kongress i Örebro 2023-11-17–19. 237 svar.

 

Margaretha Haglund Award.

Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan ( med på bild).

Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Växjökonferensen 2023

Lärare mot Tobak hade en monter på Växjökonferensen 25-26 januari och genomförde en pristävling/enkät med resultatet nedan.

 

Aktuellt

 • Årsmöte

  2024-02-20

   

  Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

   

  Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

  Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

   

  Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

  Anmäl om du vill delta digitalt.

   

  Dagordning

  1. Öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två justeringspersoner.
  4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
  5. Verksamhetsberättelse.
  6. Årsredovisning.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
  11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
  12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
  13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  14. Val av valberedning.
  15. Föreningens aktiviteter 2024.
  16. Övriga frågor.

   

  Välkomna!

   

   

  Ingrid Talu

  Ordf.

 • Lärare mot Tobak – attitydenkät.

  Lärare mot Tobak har under en följd av år besökt mässor och de politiska partiernas partidagar i syfte att påverka i i frågor om tobak och nikotin samt att fånga upp opinionen i i olika grupper.

  Undersökningarna redovisades vid konferensen för European Network for Smoking Prevention i Florens i oktober.

  Frågorna var:

  1. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha smaktillsatser i snus och e-cigaretter?
  2. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha tobaksreklam i livsmedelsaffärernas kassor?
  3. Snus klassas som livsmedel enligt Livsmedelslagen. Vad tycker du om det?
  4. Tycker du att det ska införas en lag om tobaks- och nikotinfri skoltid?
  5. Huruvida den svarande röker eller snusar.

  I presentationen i länken redovisas resultat från partierna Centern (alla frågor var inte med), Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten jämfördes med Bokmässan 2023 resp 2022 där det attityderna hos män – kvinnor resp nikotinister – icke nikotinister jämfördes.

  Slutsatser:

  I alla grupper finns en majoritet för en mer restriktiv tobakspolitik.

  I Liberalerna och Centren är majoriteten för en mer restriktiv tobakspolitik men inte lika stor andel som i övriga grupper.

  Nikotinisterna är för en mer restriktiv tobakspolitik i de flesta ställda frågorna.

  Kvinnor är mer för en restriktiv tobakspolitik än män.

  Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten hos fler partier och följa upp förändringar i attityder över tid.

  Björn Sundin

  Lärare mot Tobak

 • Resultat pristävling Bokmässan 2023-09-28–10-01

  Vid årets Bokmässa slog vi rekord. 1589 svar, förra året 741.

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org