Några frågor om tobak vid Växjökonferensen 2017-01-24–25

 1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal. 71%
 2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker under skoltid? 43%
 3. Min kommun har tobaksfri arbetstid för både elever och personal. 52%
 4. Min kommun följer upp att elever och personal inte använder tobak under skoltid? 33%

Slutsats: En klar majoritet av de som svarade arbetar i kommuner med rökfri arbetstid. Men mindre än hälften av kommunerna följer upp beslutet.

Häften av de som svarade har tobaksfri arbetstid med ett sådant förbud följs bara upp i en tredjedel av kommunerna.

Några synpunkter vad som behövs för att elever inte ska börja röka.

Det är fyra förslag som dominerar:

 • Mer information och öka kunskapen om tobakens skadeverkningar
 • Skrämselpropaganda som inte väjer för tobaksbrukets konsekvenser
 • Visa på bra förebilder både bland ungdomar och vuxna.
 • Mer diskussioner och dialoger m tobak.

Vidare framfördes fler restriktioner som att förbjuda rökning på allmän plats, påföljder för de som köper ut tobak till underåriga och högre pris.

Slutligen kan en grupp ses bland de som vill verka för mer fysisk aktivitet och mer hälsobefrämjande arbete, samverkan skola / föräldrar och gemensamma normer, attitydförändringar och att vuxna tar mer ansvar.

Aktuellt

 • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

  Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

 • Margaretha Haglund Award.

  Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

 • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

  Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org