E-cigarett och snus

Psykologer och Läkare mot Tobaks informationsblad om snus och e-cigarett har uppdaterats.  E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen samt för användning på platser där rökning är förbjuden. Ännu finns dock tillförlitlig forskning som visar om den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på låmg sikt eller hur den på verkar användarens hälsa. Argumenten mot e-cigaretten riktar sig mot att e-cigaretten innehåller nikotin, vilket innebär att man behåller både nikotinberoendet och vanan, vilket kan göra det svårare att komma ifrån beroendet. Andra ser e-cigaretten som ett tänkbart hjälpmedel för att sluta röka, men varnar för att e-cigaretten inte är en säker produkt och att det inte finns någon produktkontroll. E-cigaretten befaras också kunna fungera som en tillvänjning till cigarettrökning för ungdomar. Slutligen avger e-cigaretten även en slags ånga eller ”passiv rök” och bör inte vara tillåten i rökfria miljöer.

Ladda ner

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org