Regeringens tobaksproposition 2017/18:156

Under flera år har Lärare mot tobak besökt de politiska partiernas kommun och landstingsdagar.
När det gäller C, L och KD märker man ett tydligt glapp mellan lokalpolitikers och medlemmars attityd till tobaksreklam på säljstället. Majoriteten av kommunpolitiker och medlemmar ser detta som en mycket viktig åtgärd för att skydda barn och unga. Om man  vill visa omsorg om skolans arbetsmiljö behöves  en lagstiftning som stödjer en rökfri-tobaksfri skolmiljö.. Licensiering av tobaksförsäljningen är även  viktig för att åldersgränsen respekteras för inköp av tobak.
Skolan lyfts fram av flera partier i valrörelsen. Flera åtgärder är viktiga för en bra arbetsmiljö i skolan. Därför behövs  ansvarsfull kunniga politiker som sätter  ner foten för att begränsa tobaksindustrins marknadsföring. Tobak är inte vilken vara som helst därför undertecknade riksdagen 2005 WHOs Tobakskonvention vars syfte det är att minska allt tobaksbruk.
Vi är vana att undervisa så behövs en kurs om Tobakskonventionen och fram för allt paragraf 5:3 så ställer vi gärna upp .
5:3  ”När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.”

 

Propositionen
https://data.riksdagen.se/fil/002CE9FE-3596-478E-9A65-FE596FC7C978

Motion av Christina Östberg m.fl. (SD)
https://data.riksdagen.se/fil/A1B9E661-B973-45B6-9CEF-6C302CA892D2

Motion av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C)
https://data.riksdagen.se/fil/76266F98-49E9-4017-925E-620F4D7C099E

Motion av Bengt Eliasson m.fl. (L)
https://data.riksdagen.se/fil/C52D5A9A-D327-4660-A7F5-B6D9954F729E

Motion av Karin Rågsjö m.fl. (V)
https://data.riksdagen.se/fil/E5C32AF0-A7E6-4639-9994-76DCC4077E8D

Motion av Emma Henriksson m.fl. (KD)
https://data.riksdagen.se/fil/9AE08F0E-0822-4FCF-B105-3F2FEFBB0043

Aktuellt

  • Nya mål för Tobacco Endgame

    https://www.lararemottobak.se/wp-content/uploads/2024/05/Brev-7-nya-mal_klar.pdf

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Antal svar har varierat från 8 till 1 Läs vidare

  • Enkät till kandidater EU-parlamentet.

    Yrkesföreningar mot Tobak och Lärare mot Tobak har i en webenkät ställt frågorna nedan till de 10 första namnen på sina listor. Vi räknar med att publicera svaren 1 maj. Läs vidare

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org