Välkomna till femte seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

Tobaccoendgame

Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak arrangerar seminariet tillsammans med

Regionala Cancercentrum i samverkan och Cancerfonden.

 

Tid: 17 november 2015 kl 10-15. Kaffe och fralla från 09.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Webbsänt seminarium: Instruktion kommer!

Hashtag:  #rökfritt2025

 

Preliminärt program

 

Kl 10-12

  • Exponeringsförbud och standardiserade, neutrala tobakspaket utan reklam Viktiga delar i WHO:s breda åtgärdsarsenal för minskad rökning och förbättrad folkhälsa.
  • Vad innebär exponeringsförbud och neutrala tobakspaket för oss i Sverige?
  • Vilka effekter kan vi förvänta oss av exponeringsförbud och neutrala tobakspaket?
  • Internationella erfarenheter.

 

Lunch – med gruppdiskussioner kring utformning av standardiserade, neutrala paket.

 

Kl 13-15

  • Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – vi välkomnar nya stödjande organisationer!
  • Vad händer i tobakspolitiken? Samtal med Lina Glans, ny politisk sakkunnig hos folkhälsoministern, och Yasmine Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott
  • Nya globala hållbara utvecklingsmål – vad betyder de för det nationella arbetet? Niclas Jacobson, Socialdepartementet
  • Integritet, ansvar och prioriteringar – etiska aspekter i det tobaksförebyggande arbetet. Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås
  • Rökavvänjning på beroendemottagning. Adam Fürbach, spec i psykiatri,

Beroendecentrum Huddinge

  • Cancerbehandling och fortsatt rökning – vad säger evidensen?

 

Dagen är kostnadsfri. Den som efter anmälan uteblir debiteras 300 kronor.

Information: ewy.thornqvist@tobaksfakta.se, lena@ymtkansli.org eller shirin.bartholdsson@rccvast.se

Anmälan: via www.tobaksfakta.se eller www.tobaccoorhealthsweden.org

Aktuellt

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org