Välkomna till femte seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

Tobaccoendgame

Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak arrangerar seminariet tillsammans med

Regionala Cancercentrum i samverkan och Cancerfonden.

 

Tid: 17 november 2015 kl 10-15. Kaffe och fralla från 09.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Webbsänt seminarium: Instruktion kommer!

Hashtag:  #rökfritt2025

 

Preliminärt program

 

Kl 10-12

 • Exponeringsförbud och standardiserade, neutrala tobakspaket utan reklam Viktiga delar i WHO:s breda åtgärdsarsenal för minskad rökning och förbättrad folkhälsa.
 • Vad innebär exponeringsförbud och neutrala tobakspaket för oss i Sverige?
 • Vilka effekter kan vi förvänta oss av exponeringsförbud och neutrala tobakspaket?
 • Internationella erfarenheter.

 

Lunch – med gruppdiskussioner kring utformning av standardiserade, neutrala paket.

 

Kl 13-15

 • Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – vi välkomnar nya stödjande organisationer!
 • Vad händer i tobakspolitiken? Samtal med Lina Glans, ny politisk sakkunnig hos folkhälsoministern, och Yasmine Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott
 • Nya globala hållbara utvecklingsmål – vad betyder de för det nationella arbetet? Niclas Jacobson, Socialdepartementet
 • Integritet, ansvar och prioriteringar – etiska aspekter i det tobaksförebyggande arbetet. Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås
 • Rökavvänjning på beroendemottagning. Adam Fürbach, spec i psykiatri,

Beroendecentrum Huddinge

 • Cancerbehandling och fortsatt rökning – vad säger evidensen?

 

Dagen är kostnadsfri. Den som efter anmälan uteblir debiteras 300 kronor.

Information: ewy.thornqvist@tobaksfakta.se, lena@ymtkansli.org eller shirin.bartholdsson@rccvast.se

Anmälan: via www.tobaksfakta.se eller www.tobaccoorhealthsweden.org

Aktuellt

 • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

  Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

 • Margaretha Haglund Award.

  Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

 • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

  Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org