Varför bejakar moderaterna Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd nikotinet?

Detta hade varit LärmTs svar men det publicerades inte.


I en debattartikel i UNT 20 februari försöker författarna förminska riskerna med nikotin med argument som att användning av nikotinprodukter som inte röks inte orsakar lungcancer. Nikotin har dock en hel del andra negativa effekter och artikelförfattarna har en del besvara.
Varför upprepar skribenterna tobaksindustrins argument när det bryter mot WHOs tobakskonvention artikel 5:3 att ha samröre med tobaksindustrin i folkhälsofrågor? Konventionen, som har för avsikt minimera och eliminera konsumtion av tobak i alla dess former, exponering för tobaksrök, och nikotinberoendet, ratificerades av Sverige 2005. Tobaksindustrin har historiskt sett verkat för att förhindra, förminska och försörja folkhälsoarbetet världen över.
Varför framhålls tobaksindustrins nikotinprodukter som bättre i rökavvänjning än de läkemedel som förskrivs av vården kombinerad av handledning?
Varför påpekas inte att det finns vetenskaplig evidens för att tobaksindustrins nikotinprodukter ökar risken för att börja röka? Nikotin påverkar hjärnan, speciellt hos unga människor, att pröva andra droger.
Varför ställer och besvaras inte frågan om de vill att deras barn blir nikotinberoende? Tobaksindustrin kan fortfarande ha reklam i sociala medier och och den riktar sig framförallt till barn och unga. Ett tidigt beroende ger tobaksindustrin konsumenter under lång tid.
Varför, sist men inte minst, ska vi prata positivt om nikotin över huvud taget? Ett Ett kraftigt beroende framkallande nervgift som orsakar illamående om det sväljs och orsakar död i doser över 0,5 – 1,0 gram?
Jag skulle råda moderaterna att lyssna på opinionsläget (Tobaksfakta nov 2021) där 73% vill ha en mer restriktiv politik med lagar för alla barns framtid.
Nedan några länkar om nikotin och hälsa.
Nikotin bygger om hjärnan, Louise Adermark: https://bit.ly/3ukGGDx
Nikotin inkörsport till andra beroenden: https://bit.ly/35B1snU
Nikotin skadligt för hälsan, Magnus Lundbäck: https://bit.ly/34pTPQJ
E-cigaretter och hälsorisker, Linnéa Hedman: https://bit.ly/3oliixw

Björn SundinStyrelseledamot Lärare mot Tobak

Aktuellt

  • Kristdemokraternas partidagar 2023-04-14–15

    Lärare mot Tobak besökte KDs partidagar i Örebro. Nedan hur deltagarna besvarade vår pristävling samt bilder på Acko Ankarberg Johansson sjukvårdsminister, Jakob Forssmed socialminister och David Lega EU parlamentariker som samtalar med Ingrid Talu och Pia Tornberg.

  • Margaretha Haglund Award.

    Grattis, grattis Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, från Hälsoäventyret i Uppsala blev första vinnare av Margaretha Haglund Award. Priset delades ut på Läkaresällskapet av Margarethas söner Per och Johan Läs vidare

  • Liberala Riksmötet 2023-03-18–19

    Ingrid Talu och Björn Sundin hade en monter vid Liberala Riksmötet i Linköping där 117 svarade på frågorna i vår pristävling. Resultatet nedan. Se även inspelade intervjuer under ”Video” och ”playlist”

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org